Borstelen/vegen

Nu de chemische bestrijding van onkruid al jaren verleden tijd is, gaat de aandacht naar de alternatieve onkruidbestrijding. Een goed voorbeeld hiervan is de inzet van de borstelmachine; een praktische maar zeker ook doeltreffende manier van onkruidbestrijding.

Niet alleen het onkruid wordt bestreden maar ook het vuil op de verhardingen. Immers, vuil is de voedingsbodem van onkruid en daardoor heeft de borstelmachine zeker ook een preventieve werking. Na de werkgang meteen resultaat en een schoon eindbeeld. Het onkruid en vuil is geruimd maar ook de problemen met de afvoer van hemelwater en het riool worden opgelost. Vooral in combinatie met een zuig/veeg auto is het een zeer effectieve aanpak. 

Borstelen/vegen

Nu de chemische bestrijding van onkruid al jaren verleden tijd is, gaat de aandacht naar de alternatieve onkruidbestrijding. Een goed voorbeeld hiervan is de inzet van de borstelmachine; een praktische maar zeker ook doeltreffende manier van onkruidbestrijding.

Niet alleen het onkruid wordt bestreden maar ook het vuil op de verhardingen. Immers, vuil is de voedingsbodem van onkruid en daardoor heeft de borstelmachine zeker ook een preventieve werking. Na de werkgang meteen resultaat en een schoon eindbeeld. Het onkruid en vuil is geruimd maar ook de problemen met de afvoer van hemelwater en het riool worden opgelost. Vooral in combinatie met een zuig/veeg auto is het een zeer effectieve aanpak.